Våre tjenester

Utarbeide planer for fritidsboliger, boliger og næring.

Kystplan har etter hvert skaffet seg bred erfaring innen regulering og har spesiell kompetanse på regulering langs kysten og de utfordringer dette gir.


I forbindelse med nybygg, kreves det en ansvarlig på dette feltet. Kystplan kan bistå med utarbeidelse av situasjonsplan, terrengprofil og utsetting av bygget, samt kontroll.


Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du skal få løst en sak, hva som skal til og hvordan man raskest mulig kommer frem til målet kan vi bistå deg.

Vi er behjelpelige med å fylle ut søknadspapirer i forbindelse med byggesaker og fradelingssaker. Videre kan vi hjelpe med å skrive diverse søknader som dispensasjoner og lignende.


Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av store eller små prosjekter, både offentlige og private.

-Kontrahering av rådgivere og entreprenører
-Fremdriftsplanlegging og oppfølging
-Kostnadsberegning og oppfølging
-SHA-koordinator iht. byggherreforskriften
-Byggeledelse og koordinering på byggeplass
-Rådgivning innenfor valg av anbudsmetode, entrepriseform, kontraktstrategi


Hvis du skal bygge en ny småbåthavn, vil du ofte få krav om reguleringsplan. Dette kan vi hjelpe deg med.


Digitalisere reguleringsplaner etter gjeldende standarder.

Kystplan har god kompetanse på digitalisering av reguleringplaner ut fra manuskart i papir eller pdf.


Arbeidsmetoder

Reguleringsplaner:
Kystplan disponerer 2 stk GPS, som brukes for å sikre kvaliteten i planarbeidet. Videre brukes en rekke avanserte dataprogrammer, som terrengmoddeler og GIS-verktøy i kartarbeidet og veiberegningsprogram for planlegging av de tilhørende veier. Det ferdige produktet er et dokument som inneholder utredninger og dokumentasjon på arbeidet som er gjort. Dette leveres kommunen sammen med tilhørende kart og cd. I de tilfeller hvor en trenger spesialkompetanse, videreformidler vi denne tjenesten for deg, slik at du kun trenger en person å forholde deg til.

Byggesak:

Kystplan bruker flere datavertøy for å få effektiv fremdrift. Videre er tett dialog med søker/byggherre vesentlig for en god resultat.

Firmaet kan tilby fastpris på de fleste tjenester som omhandler byggesak.

 


 
 
 

 

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

 

Ingen Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Kommuner langs kysten
ROJO-arkitekter
On arkitekter AS
PIR II Arkitekter
MARINA SOLUTIONS