Reguleringsplan for Nesset Industriområde, gnr. 30, bnr. 52 m.fl, Frøya kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt ...

les mer
Ny reguleringsplan for Fillaunet gnr 91 bnr 1 m.fl. -Hitra kommune

I medhold av plan og bygnoingslovens §12.8 kunngjøres herved at det er igansatt reguleringsplanarbeid på eiendommen 91/1 m.fl.

Hensikten med reguleringsplanen er å&n...

les mer
Regleringsplanarbeid for del av gbnr. 19/9 -Rabben terrasse

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 19, BNR. 9.

Gjeldende plan for området e...

les mer
Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID
Rønsholmen gbnr. 63, bnr. 42 m.fl ØRLAND  KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres he...

les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl.

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Videre ønsker man...

les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal

Endringen gjelder, gnr 130/18 som i gjeldende plan er regulert til boligformål.

Hensikten med reguleringen er fortetting av eiendommen gnr. 130 bnr. 18. ved oppføring av 2 f...

les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES

 

VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID

DETALJREGULERING FOR SYNNAVIKSHAUGEN BOLIGOMRÅDE GNR. 10 BNR.116

AGDENES KOMMUNE


Kystplan AS er engasjert av ti...

les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune

På vegne av oppdragsgiver GSM Utbygging AS  er Kystplan AS engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for Øyagrenda, gnr. 15 bnr. 132 og 12.

Det aktuelle omr&a...

les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune

På vegne av Knarrlasund Eiendomsutvikling AS er Kystplan AS engasjert for å utarbeide reguleirngsplan.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Selvågen gnr...

les mer

Siste Nyheter

Prosjektlederoppdrag i tilknytning til kampflybasen på Ørlandet

Vi har fått et oppdrag i tilkny...
Les mer

Vi styrker vår bemanning på Fosen

Grethe Rostad er nå ansatt som ...
Les mer

10-årsjubileum

Kystplan AS fyller 10 år 7. mar...
Les mer

Bygg uten å søke?

Du kan sette i gang en rekke byggepro...
Les mer

Vi øker kapasiteten !!!!!

Vi øker kapasiteten på k...
Les mer