Oppstart planarbeid Hamarvikbukta boligområde - Frøya kommune

På vegne av Frøy Eiendom er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Hamarvikbukta boligområde.

Hensikten
Hensikten er &ar...

les mer
MINDRE ENDRING PLANID 1621201301 GJELHAUGEN KRÅKVÅG ØRLAND KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt en mindre endring innenfor reguleringsplan ...

les mer
FOSENFJELLET BOLIGOMRÅDE, STORFOSNA

Kystplan AS ved Berit Moen er engasjert av Grunneier Øyvind Christensen ...

les mer
les mer
Reguleringsplan for Nesset Industriområde, gnr. 30, bnr. 52 m.fl, Frøya kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt ...

les mer
Ny reguleringsplan for Fillaunet gnr 91 bnr 1 m.fl. -Hitra kommune

I medhold av plan og bygnoingslovens §12.8 kunngjøres herved at det er igansatt reguleringsplanarbeid på eiendommen 91/1 m.fl.

Hensikten med reguleringsplanen er å&n...

les mer
Regleringsplanarbeid for del av gbnr. 19/9 -Rabben terrasse

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 19, BNR. 9.

Gjeldende plan for området e...

les mer
Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID
Rønsholmen gbnr. 63, bnr. 42 m.fl ØRLAND  KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres he...

les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl.

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Videre ønsker man...

les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal

Endringen gjelder, gnr 130/18 som i gjeldende plan er regulert til boligformål.

Hensikten med reguleringen er fortetting av eiendommen gnr. 130 bnr. 18. ved oppføring av 2 f...

les mer

Siste Nyheter

Prosjektlederoppdrag i tilknytning til kampflybasen på Ørlandet

Vi har fått et oppdrag i tilkny...
Les mer

Vi styrker vår bemanning på Fosen

Grethe Rostad er nå ansatt som ...
Les mer

10-årsjubileum

Kystplan AS fyller 10 år 7. mar...
Les mer

Bygg uten å søke?

Du kan sette i gang en rekke byggepro...
Les mer

Litt om Tekhus

Hovedkontoret på Hitra ha lokal...
Les mer