Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal

Endringen gjelder, gnr 130/18 som i gjeldende plan er regulert til boligformål.

Hensikten med reguleringen er fortetting av eiendommen gnr. 130 bnr. 18. ved oppføring av 2 f...

les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES

 

VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID

DETALJREGULERING FOR SYNNAVIKSHAUGEN BOLIGOMRÅDE GNR. 10 BNR.116

AGDENES KOMMUNE


Kystplan AS er engasjert av ti...

les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune

På vegne av oppdragsgiver GSM Utbygging AS  er Kystplan AS engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for Øyagrenda, gnr. 15 bnr. 132 og 12.

Det aktuelle omr&a...

les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune

På vegne av Knarrlasund Eiendomsutvikling AS er Kystplan AS engasjert for å utarbeide reguleirngsplan.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Selvågen gnr...

les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. - Hitra kommune

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Videre ønsker man...

les mer
Maxtrim Frøya

Området består av tre eiendommer, gnr 21/120 som inneholder treningssenteret Maxtrim, 21/199  inneholder eksiterede parkeringplass og 21/33 som er en enebolig. Alle eiendommer har ...

les mer
Litjslokheia boligfelt

LITJSLOKHEIA BOLIGFELT, HITRA - varsel om byggestart for veg, vann og avløp på deler av feltet - gnr 93 bnr 1

...
les mer
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD

 

Kystplan AS er engasjert av Axesto AS ved grunneier Asgeir Frønes for å bistå med r...

les mer
BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1

Hensikten med reguleringsplanen er å få regulert inn eksisterende og nye veier i planen.

I forbindelse med en sak til kommunen ble det oppdaget at flere av veiene i område...

les mer
HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9

På vegne av oppdragsgiver Harry Paulsen er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen gnr 10 bnr 9.
Planforslaget skal innholdet 2-3 nye boligtomter.

les mer

Siste Nyheter

Jobbe i Kystplan

Vi trenger arealplanlegger på v...
Les mer

Prosjektlederoppdrag i tilknytning til kampflybasen på Ørlandet

Vi har fått et oppdrag i tilkny...
Les mer

Vi styrker vår bemanning på Fosen

Grethe Rostad er nå ansatt som ...
Les mer

10-årsjubileum

Kystplan AS fyller 10 år 7. mar...
Les mer

Bygg uten å søke?

Du kan sette i gang en rekke byggepro...
Les mer