Noe av det vi har gjort

Oksvoll kai

Kommune: Bjugn

Kunde:OEM eiendom AS

År: 2018

 

Planforslaget består av et kaiområde med bøyehavn på hver side i en avstand på 15 meter fra kaifront og et havneområde som er regulert uten muligheter for installasjoner i en avstand på 35 meter fra les mer

Stuanes boligområde

Kommune: Bjugn

Kunde Lena Hansen og Helge Indergård

År: 2019

 

Planområdet er på til sammen ca. 111 dekar, derav nytt utbyggingsareal  på ca. 65 dekar.

Planforslagets utbyggingsareal kan generere mellom 79 til 99 boenheter hvorav 30 les mer

3D-visualisering av nytt boligområde på Frønes

 

Kommune: Åfjord

Kunde: Axesto AS

År: 2018

 

I forbindelse med utbygging av et nytt boligområde på Frønes i Åfjord kommune har vi utarbeidet en 3D-visualisering for deler av området. Hensikten er å kunne gi en enkel fremstilling av les mer

Lagerbygg for båter - Gildeskål kommune

Kommune: Gildeskål

Kunde: Profilteknikk AS

År: 2018

Rolle: Ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

les mer
Revidering av reguleringsplan for Fillaunet - Hitra

Oppdraget gikk i hovedsak ut på å grovprosjektere nytt fortau ved eksisterende vei. Videre krevde oppdraget revidering av hele eksisterende plan, med kart, bestemmelser og beskrivelser.

Det ble laget en utredning for å finne den beste plassering av fortauet basert på les mer

Planering av industritomt i Bjugn

Kommune: Bjugn
Kunde: Bjugn kommune
År: 2018
Vår rolle: Ansvarlig søker

Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av situasjonsplan, terrengsnitt samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi  ansvar for at søknaden er komplett slik at kommunen les mer

Sørnessa Boligfelt - Reguleringsplan

Kommune: Frøya

Kunde: Frøy Eiendom AS

År: Egengodkjent juni 2016

Vår rolle: Rådgiver og utarbeide reguleringsplan

 

Reguleringsplanen består av 8 nye eneboliger og 3 tomter for leilighetsbygg.  Sjønære tomter.

Naustområde og friområder i nærheten.

Pr. 01.01.2018 er område under utbygging og eneboliger og leilighetsbygg er under les mer

Prosjektleder støytiltak utenfor basen - Ørland kampflybase

Foto: F-35 lander på Ørland (Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

 

Kommune: Ørland
Kunde:
ÅF Advansia / Forsvarsbygg
År:
2017-
Vår rolle:
Prosjektleder

 

Utbyggingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35-flyene innebærer økt aktivitet med kampfly, samtidig som F-35 gir mer støy les mer

Kleppfeskvika

Kommune: Åfjord
Kunde: Øystein Syltern
År: 2012
Vår rolle: Utarbeidet reguleringsplan

 

Kleppfeskvika ligger ved Eidem i Åfjord. Eiendommen har strandlinje og ligger mellom to berg som strekker seg opp fra sjøen.

 

Bakgrunnen for planen var et ønske om å oppføre 3 nye les mer

Kai Kalvøya

Kommune: Hitra
Kunde:
BIKS eiendom AS
År:
2014
Vår rolle: Ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen les mer

Hytte Sveneset

Kommune: Hitra
Kunde: Vigdis og Laila Kjølsø
År: 2014
Vår rolle: Ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av digital situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak.

 

En digital situasjonsplan, hvor ønsket plassering av hytta er innmålt med GPS på les mer

Beinskardet boligfelt

Kommune: Frøya
Kunde: Frøy Eiendom
År: 2012
Vår rolle: Ansvarlig for oppmålingsteknisk prosjektering

 

Beinskardet boligfelt ligger sentralt på Sistranda på Frøya. Kystplan har på oppdrag fra Frøy Eiendom hatt ansvar for oppmålingsteknisk prosjektering for 4 flerboligbygg. Våre arbeidsoppgaver har vært plassering les mer

Valen boligfelt

Kommune: Frøya
Kunde: Pål Storø
År: 2014-2015
Vår rolle: Utarbeidet reguleringsplan. Ansvarlig søker for infrastruktur. Ansvarlig prosjekterende grunnarbeid veg, ledninger og landskap.

 

Kystplan har på vegne av kunde utarbeidet reguleringsplan, laget VA-plan, prosjektert veger og sendt inn byggesøknad for all infrastruktur. les mer

Landbaseanlegg Hestnes

Kommune: Hitra
Kunde: Marine Harvest Norway AS
År: 2015
Vår rolle: Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var prosjektering av veg og parkeringsplass med utarbeidelse av situasjonsplan og profiler. Dette i tillegg til utarbeidelse av søknad om les mer