Lagerbygg for båter - Gildeskål kommune

Kommune: Gildeskål

Kunde: Profilteknikk AS

År: 2018

Rolle: Ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.