Sørnessa Boligfelt - Reguleringsplan

Kommune: Frøya

Kunde: Frøy Eiendom AS

År: Egengodkjent juni 2016

Vår rolle: Rådgiver og utarbeide reguleringsplan

 

Reguleringsplanen består av 8 nye eneboliger og 3 tomter for leilighetsbygg.  Sjønære tomter.

Naustområde og friområder i nærheten.

Pr. 01.01.2018 er område under utbygging og eneboliger og leilighetsbygg er under oppføring