Kai Kalvøya

Kommune: Hitra
Kunde:
BIKS eiendom AS
År:
2014
Vår rolle: Ansvarlig søker

 

Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.