Bygg uten å søke?

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Regelverket er forenklet, og gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

 

Blant annet kan du sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

 

På direktoratet for byggkvalitet sine sider (se lenker under) finner du nyttig informasjon og en veileder som kan hjelpe deg med å finne ut om du slipper å søke, eller om du må sende byggesøknad til kommunen. Hvis du må sende byggesøknad kan vi i Kystplan hjelpe deg.

 

http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/
http://byggutenasoke.dibk.no/