Informasjon

Overskrift:  
Litjslokheia boligfelt Les mer
Sætherberget, gnr. 127, bnr. 60 m.fl Les mer
Storvika naustområde - Hitra Les mer
Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl Les mer
Mindre endringer i reguleringsplan ved Vikan 2, gnr 47 bnr 1-Hitra kommune Les mer
Fillheia, gnr.91 bnr.65 m.fl. Les mer
Oppstart planarbeid Hamarvikbukta boligområde - Frøya kommune Les mer
MINDRE ENDRING PLANID 1621201301 GJELHAUGEN KRÅKVÅG ØRLAND KOMMUNE Les mer
FOSENFJELLET BOLIGOMRÅDE, STORFOSNA Les mer
Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid med planprogram- Djupmyra 3, Frøya kommune Les mer
Reguleringsplan for Nesset Industriområde, gnr. 30, bnr. 52 m.fl, Frøya kommune Les mer
Ny reguleringsplan for Fillaunet gnr 91 bnr 1 m.fl. -Hitra kommune Les mer
Regleringsplanarbeid for del av gbnr. 19/9 -Rabben terrasse Les mer
Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. Les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal Les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES Les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune Les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. - Hitra kommune Les mer
Maxtrim Frøya Les mer
Litjslokheia boligfelt Les mer
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD Les mer
BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1 Les mer
HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9 Les mer
OKSVOLL KAI gnr 4 bnr 64 Bjugn kommune Les mer
MJØNESTRØ gnr 15 bnr 3 mfl.-Snillfjord kommune Les mer
STUANES gnr 29 bnr 1 - Bjugn kommune Detaljregulering Les mer
Uttian panorama, gnr. 26 bnr. 6, Frøya kommune Les mer
Detaljregulering Ramsvikhaugen hytteområde - Råkvåg i Rissa kommune Les mer
AREALPLANLEGGER FOR FOSENKONTORET, BREKSTAD Les mer
Områdereguleringer i Fevåg og Frengen - Rissa kommune Les mer
Detaljregulering for LYSØYA GNR. 71 BNR. 6 m.fl. Les mer
Detaljregulering Kongestien 3 - Malvik Les mer
Bystingen småbåthavn, Snillfjord kommune Les mer
Uttian panorama, Frøya kommune Les mer
Vikan, Frøya kommune Les mer
Sandstad Gård, Åfjord kommune Les mer
Grindfaret boligfelt, Frøya kommune Les mer
Oppstart Planarbeid Gurulia Motorsportbane Les mer
Hyttefeltet TRØA II - Rissa kommune Les mer
Mebostad - Bjugn kommune Les mer
Veisan - Frøya kommune Les mer
Midtsian Borettslag - Frøya kommune Les mer
Karlsengtoppen-Ottersbo, Ørland kommune Les mer
HAVNEVÅGEN, Flatval i Frøya kommune Les mer
Branthaugen. Ørlandet kommune Les mer
VALSET MARINA, Agdenes kommune Les mer
SØRNESSA, Frøya Les mer
ENDRINGER DJUPMYRA , Frøya kommune, flerboligbygg Les mer
EVEN-MARIAPLASSEN Les mer
Endring i Reguleringsplan for Slåttavika 2- Hitra kommune Les mer
RISSA KOLONIHAGE Les mer
LAUVSKARDBAKKEN - Reg endring boligfelt Les mer
Nabovarsling - Valen boligfelt, utbygging Les mer
LUNDFJORDLIA bolig- og næringsformål Les mer
BERTELSVIKA fritid- bolig og næring Les mer
HUTJØNNA AKTIVITETSPARK Les mer
KJERKHOLMEN / BRENNHOLMEN - industriområde Les mer
TØRREM - boligfelt Les mer
PERVIKA 2- reguleringsplan for bolig Les mer
Aune småbåthavn Les mer
Ulvan småbåthavn Les mer
Del av Uttian Les mer
LERVÅGEN NÆRINGSPARK Les mer
VALEN BOLIGFELT - Frøya kommune Les mer
Endring i reguleringsplan for Strand - Hitra kommune Les mer
Kunngjøring: ØYA, Frøya kommune Les mer
Kunngjøring - FALLIN - Rissa kommune Les mer
Kunngjøring SLIPER GÅRD Rissa kommune Les mer
Kunngjøring -SVEEN, i Hitra kommune Les mer
KUNNGJØRING - Fillaunet Forretningsområdet Les mer
KUNNGJØRING - Gjelhaugen, Kråkvåg i Ørland kommune Les mer
KUNNGJØRING - Hestvika boligfelt del 2 Les mer
KUNNGJØRING - Kleppfeskvika i Åfjord Les mer
KUNNGJØRING - Bakkalia, Nittavatnet i Åfjord Les mer
KUNNGJØRING Urstuhaugen i Botngård Les mer
KUNNGJØRING - UNDERHAUG 1 Les mer