MINDRE ENDRING PLANID 1621201301 GJELHAUGEN KRÅKVÅG ØRLAND KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt en mindre endring innenfor reguleringsplan med plan id 1621201301 - Gjelhaugen

 Kystplan AS er engasjert av Gjelhaugen AS v/ Håkon Bjørnes for å bistå med en mindre endring innenfor reguleringsplanen plan id 1621201301 Gjelhaugen i Ørland kommune

 ·         Området innenfor merket endringsgrense er ca. 5,5 daa

·         Området 3 innenfor reguleringsplanen skal tilføres 2 nye tomter til fritidsbebyggelse

Formålene er i trå med hovedintensjonen i planen og den påvirker ikke gjennomføringen av eksisterende plan.

 Oppstartsvarselet og vedlegg er vedlagt

 Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

 Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 10.08.2018

 Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

 eller

 berit@kystplan.no

 Vedlegg
V0 - Oppstartsvarsel GJELHAUGEN
V1 - Oversiktskart
V2 - Informasjon til oppstartsmøtet
V3 - Referat fra oppstartsmøte
V4 - Endringsområdet
V5 - Jordkvaliteter
V6 - Naturmangfold
V7 - Forholdet til eksisterende plan
V8 - Endringsforslag