SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES

 

VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID

DETALJREGULERING FOR SYNNAVIKSHAUGEN BOLIGOMRÅDE GNR. 10 BNR.116

AGDENES KOMMUNE


Kystplan AS er engasjert av tiltakshaver Synnavikhaugen sameie ved Kristian Fremstad for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendommen gnr.10 bnr. 116 i Agdenes kommune

Områdene innenfor reguleringsgrense som er planlagt til boligbebyggelse er på ca. 15 daa

Formålet er boligbebyggelse

Formålet er ikke i trå med kommunens arealplan derfor er det behandlet i Agdenes kommune som en forespørselsak - sak 33/17

Saksdokumenter, hele oppstartsvarselet og kartmaterialet er vedlagt.

 Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

 Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 05.01.2018

 Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

eller

berit@kystplan.noVedlegg
1. Oversiktskart
2. Reguleringsgrense FKB
2.1 Reguleringsgrense arealplan
2.2 Reguleringsgrense Mølnhaugan
3. Ortofoto
5. Arealressurser
6. Forslag til arealbruk
7. Referat oppstartsmøte
8. Sak 33 17 Forespørselssak
9. Oppstartsvarsel