Maxtrim Frøya

Området består av tre eiendommer, gnr 21/120 som inneholder treningssenteret Maxtrim, 21/199  inneholder eksiterede parkeringplass og 21/33 som er en enebolig. Alle eiendommer har samme eier.

Hensikten med reguleringsplanen er at Maxtrim ønsker å utvide med et til/påbygg.
Planen skal inneholde utvidelse av eksisterende bebyggelse og parkeringsplasser.

Det aktuelle området er i gjeldende plan definert som forretning/kontor og boligformål.
Man ønsker å regulere alt til forretning/kontor


Merknader kan leveres på may@kystplan.no  eller Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra
Spørsmål rettes til May Andreassen telf: 93 46 73 58
Fist for uttalelse : 24.11.2017.Vedlegg
Ortofoto
Referat oppstartsmøte
Planområde i reguleringsplan
Oversiktskart