HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9

På vegne av oppdragsgiver Harry Paulsen er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen gnr 10 bnr 9.
Planforslaget skal innholdet 2-3 nye boligtomter.

Hensikt med reguleringsplan.
Område er i dag regulert til fritidsboliger.
Grunneier ønsker å omregulere til boligbygging, da dette er naturlig utvikling i forhold til eksisterende bebyggelse.
Man ønsker å bevare boligtypene som allerede er i område (eneboliger), men også gi åpning for å bygge to-mannsboliger.
Tomt 3 skal plassers der det tidligere sto et fjøs (se vedlegg).
Under arbeidet med planen vil høyder og plassering av nye bygninger være et vesentlig tema. Det er videre bestilt grensepåvisning mellom eiendommene 10/9 og 10/16


Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt
Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på arbeidet som nå starter og gi deg muligheten til å komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet.
Vil presisere at detaljene i planen utarbeides senere i prosessen, og at det ferdige forslaget vil bli forelagt via Frøya kommune under offentlig høring.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 934 67 358.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 21.08.2017 til
Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller may@kystplan.noVedlegg
Oversiktskart
Planavgrensning
Kart_detaljer
Kartfoto_detaljer
Eksisterende plan