OKSVOLL KAI gnr 4 bnr 64 Bjugn kommune

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og grunneiere QEM Aguaservice AS for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendommen gnr. 4 bnr.64

Området innenfor reguleringsgrense er på ca.5,7 daa

Ønsket formål er næringsformål

Formålene er delvis i tråd med kommunens arealplan hvor det i dag er regulert til et blandingsformål inkludert næring.

Hele oppstartsvarselet og kartmaterialet er vedlagt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 07.07.2017

Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

 eller

berit@kystplan.noVedlegg
1 Oversikt
2 Referat oppstartsmøte Oksvoll kai
3 Forespørsel om igangsetting OksvoldKai
3 Vedtak planutvalget 14.12.2016
4 Forsklag til reguleringsgrense
5 Ortofoto av området
6. Oppstartsvarsel Oksvoll kai