AREALPLANLEGGER FOR FOSENKONTORET, BREKSTAD

VIL DU VÆRE EN DEL AV VÅR SATSNING PÅ FOSEN?

 

Vi søker arealplanlegger i prosjektstilling for 1 år med muligheter for fast ansettelse.

 

Se vedlagte pdf for mer informasjon.Vedlegg
Arealplanlegger Fosen