Områdereguleringer i Fevåg og Frengen - Rissa kommune

 

OPPSTART AV PLANARBEID - OMRÅDEREGULERING

VESTVIKAN, BAKSTEIN, FEVÅG MIDTRE OG FRENGEN

RISSA KOMMUNE

 

Kystplan as er engasjert av Fevåg og Frengen Utvikling SA til å utarbeide forhåndsvarslingen av 4 områdereguleringer i Fevåg.  Det er områdene Vestvikan, Bakstein, Fevåg Midtre og Frengen.

Hovedformålet i planen er fritidsbebyggelse og noe boligbebyggelse

Hele forhåndsforespørselen og kartmaterialet er vedlagt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 30.04.2017

Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

eller

berit@kystplan.noVedlegg
1.1 Oversiktskart
1.2 Oversikt områdeplan
1.3 Oversikt med ortofoto
2. Kommunedelsplan
3. Plan Vestvikan
4. Plan Bakstein
5. Plan Fevåg midtre
6. plan Frengen
7. Oversikt utredninger
8.1 Oppstartsmøte Vestvikan
8.2 Oppstartsmøte Bakstein
8.3 Oppstartsmøte FevågMidtre
8.4 Oppstartsmøte Frengen
9. Forhåndsvarsel