Mebostad - Bjugn kommune

 

VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID MEBOSTAD MASSEUTTAK GNR 15 OG 16  BNR 1 OG 1

På vegne av oppdragsgivere Stein Karlestrand og Anny Elisabeth Hansen er Kystplan AS engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for Mebostad masseuttak..

Området skal reguleres til masseuttak. Arealet er i tråd med Bjugn kommunes arealdelplan område R2   Mebostad i plandokumentet.

Planområdet består av skog, åpen fastmark og et nedlagt steinbrudd.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Eksakt plassering vil tilpasse seg det naturlige terrenget. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.

 Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 19.08.2016 til Kystplan AS,

Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller Berit kystplan.noVedlegg
1. Oversiktskart
2. Reguleringsgrense
3. Reguleringsgrense ortofoto
4. Reguleringsgrense FKB kart
5. reguleringsgrense arealplan
6. Forhåndsvarsel Medbostad