Midtsian Borettslag - Frøya kommune

På vegne av oppdragsgivere Birger Kvalvær og Magne Nygård er Kystplan AS engasjert til å utarbeide nytt forslag til reguleringsplan for Midtsian.

Området skal reguleres til flerboligbygg, lekeplass, sti og vei

Planen er tidligere forhåndsvarslet. 
Nå har tiltakshaver et nytt forslag.
Veiadkomsten i planen vil komme fra sør/vest  og  dette vil bli den eneste adkomsten til  område.

Bygningenes eksakte plassering er ennå ikke fastsatt, men det vil bli minimum 4 stk flerboligbygg  a` 4 leiligheter i hver. Altså 16 enheter. Disse vil bli oppført i  to etasjer

Byggenes høyde vil være innenfor begrensningen som er gitt i kommunedelplan for Sistranda.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.
Eksakt plassering av flerboligbyggene er ennå ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.


Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May Andreassen på telefon 93 46 73 58

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 31.05.2016

til Kystplan AS,
Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller may@kystplan.no



Vedlegg
Oversiktskart
Utdrag fra kommunedelplan
Detaljekart
Detaljekart_flyfoto