Kunngjøringer

ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD

 

Kystplan AS er engasjert av Axesto AS ved grunneier Asgeir Frønes for &arin...

les mer
BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1

Hensikten med reguleringsplanen er å få regulert inn eksisterende og nye veier i planen.

I forbindelse med en sak til kommunen ble det oppdaget at flere av v...

les mer
HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9

På vegne av oppdragsgiver Harry Paulsen er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen gnr 10 bnr 9.
Planforslaget skal innholdet 2-3 n...

les mer
OKSVOLL KAI gnr 4 bnr 64 Bjugn kommune

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og...

les mer
MJØNESTRØ gnr 15 bnr 3 mfl.-Snillfjord kommune

Det ble i 2012 godkjent en reguleringsplan for Mjønestrø, med bl.a formål om å utvide småbåthavn og etablere ny adkomst til området.<...

les mer
STUANES gnr 29 bnr 1 - Bjugn kommune Detaljregulering

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og...

les mer
Uttian panorama, gnr. 26 bnr. 6, Frøya kommune

 På vegne av oppdragsgiver Olaf Reppe er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Uttian Panorama på Frøya. Oppst...

les mer
Detaljregulering Ramsvikhaugen hytteområde - Råkvåg i Rissa kommune

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og...

les mer
AREALPLANLEGGER FOR FOSENKONTORET, BREKSTAD

VIL DU VÆRE EN DEL AV VÅR SATSNING PÅ FOSEN?

 

Vi søker arealplanlegger i prosjektstilling for 1 år med muligheter for fast a...

les mer
Tidligere kunngjøringer:  
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD Les mer
BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1 Les mer
HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9 Les mer
OKSVOLL KAI gnr 4 bnr 64 Bjugn kommune Les mer
MJØNESTRØ gnr 15 bnr 3 mfl.-Snillfjord kommune Les mer
STUANES gnr 29 bnr 1 - Bjugn kommune Detaljregulering Les mer
Uttian panorama, gnr. 26 bnr. 6, Frøya kommune Les mer
Detaljregulering Ramsvikhaugen hytteområde - Råkvåg i Rissa kommune Les mer
AREALPLANLEGGER FOR FOSENKONTORET, BREKSTAD Les mer
Områdereguleringer i Fevåg og Frengen - Rissa kommune Les mer
Detaljregulering for LYSØYA GNR. 71 BNR. 6 m.fl. Les mer
Detaljregulering Kongestien 3 - Malvik Les mer
Bystingen småbåthavn, Snillfjord kommune Les mer
Uttian panorama, Frøya kommune Les mer
Vikan, Frøya kommune Les mer
Sandstad Gård, Åfjord kommune Les mer
Grindfaret boligfelt, Frøya kommune Les mer
Oppstart Planarbeid Gurulia Motorsportbane Les mer
Hyttefeltet TRØA II - Rissa kommune Les mer
Mebostad - Bjugn kommune Les mer
Arkiv

Greit å vite