Kunngjøringer

Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID
Rønsholmen gbnr. 63, bnr. 42 m.fl ØRLAND  KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 ...

les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl.

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Vide...

les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal

Endringen gjelder, gnr 130/18 som i gjeldende plan er regulert til boligformål.

Hensikten med reguleringen er fortetting av eiendommen gnr. 130 bnr. 18. ved opp...

les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES

 

VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID

DETALJREGULERING FOR SYNNAVIKSHAUGEN BOLIGOMRÅDE GNR. 10 BNR.116

AGDENES KOMMUNE


Kystplan A...

les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune

På vegne av oppdragsgiver GSM Utbygging AS  er Kystplan AS engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for Øyagrenda, gnr. 15 bnr. 132 og 12.

les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune

På vegne av Knarrlasund Eiendomsutvikling AS er Kystplan AS engasjert for å utarbeide reguleirngsplan.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan fo...

les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. - Hitra kommune

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Vide...

les mer
Maxtrim Frøya

Området består av tre eiendommer, gnr 21/120 som inneholder treningssenteret Maxtrim, 21/199  inneholder eksiterede parkeringplass og 21/33 som er en enebolig. ...

les mer
Litjslokheia boligfelt

LITJSLOKHEIA BOLIGFELT, HITRA - varsel om byggestart for veg, vann og avløp på deler av feltet - gnr 93 bnr 1

...
les mer
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD

 

Kystplan AS er engasjert av Axesto AS ved grunneier Asgeir Frønes for &arin...

les mer
Tidligere kunngjøringer:  
Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. Les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal Les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES Les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune Les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. - Hitra kommune Les mer
Maxtrim Frøya Les mer
Litjslokheia boligfelt Les mer
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD Les mer
BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1 Les mer
HAMMARVIKA GNR 10 BNR 9 Les mer
OKSVOLL KAI gnr 4 bnr 64 Bjugn kommune Les mer
MJØNESTRØ gnr 15 bnr 3 mfl.-Snillfjord kommune Les mer
STUANES gnr 29 bnr 1 - Bjugn kommune Detaljregulering Les mer
Uttian panorama, gnr. 26 bnr. 6, Frøya kommune Les mer
Detaljregulering Ramsvikhaugen hytteområde - Råkvåg i Rissa kommune Les mer
AREALPLANLEGGER FOR FOSENKONTORET, BREKSTAD Les mer
Områdereguleringer i Fevåg og Frengen - Rissa kommune Les mer
Detaljregulering for LYSØYA GNR. 71 BNR. 6 m.fl. Les mer
Arkiv

Greit å vite