Kunngjøringer

Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl

På vegne av tiltakshaver Coop Hamarvik, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Hammervolden næringsområde, gnr. 1...

les mer
Mindre endringer i reguleringsplan ved Vikan 2, gnr 47 bnr 1-Hitra kommune

Varsel om oppstart av mindre   reguleringsendringer ved Vikan 2 gnr 47 bnr 1-Hitra kommune.

 

Hensikten 

les mer
Fillheia, gnr.91 bnr.65 m.fl.

På vegne av tiltakshaver, Oleksandr Ivaniuta, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan...

les mer
Oppstart planarbeid Hamarvikbukta boligområde - Frøya kommune

På vegne av Frøy Eiendom er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Hamarvikbukta boligområde.

Hensikten

les mer
MINDRE ENDRING PLANID 1621201301 GJELHAUGEN KRÅKVÅG ØRLAND KOMMUNE

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt en mindre endring innen...

les mer
FOSENFJELLET BOLIGOMRÅDE, STORFOSNA

Kystplan AS ved Berit Moen er engasjert av Grunneier &Oslas...

les mer
les mer
Reguleringsplan for Nesset Industriområde, gnr. 30, bnr. 52 m.fl, Frøya kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12.8 kunngjøres herved ...

les mer
Ny reguleringsplan for Fillaunet gnr 91 bnr 1 m.fl. -Hitra kommune

I medhold av plan og bygnoingslovens §12.8 kunngjøres herved at det er igansatt reguleringsplanarbeid på eiendommen 91/1 m.fl.

Hensikten med regulering...

les mer
Regleringsplanarbeid for del av gbnr. 19/9 -Rabben terrasse

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 19, BNR. 9.

Gjeldende plan...

les mer
Tidligere kunngjøringer:  
Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl Les mer
Mindre endringer i reguleringsplan ved Vikan 2, gnr 47 bnr 1-Hitra kommune Les mer
Fillheia, gnr.91 bnr.65 m.fl. Les mer
Oppstart planarbeid Hamarvikbukta boligområde - Frøya kommune Les mer
MINDRE ENDRING PLANID 1621201301 GJELHAUGEN KRÅKVÅG ØRLAND KOMMUNE Les mer
FOSENFJELLET BOLIGOMRÅDE, STORFOSNA Les mer
Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid med planprogram- Djupmyra 3, Frøya kommune Les mer
Reguleringsplan for Nesset Industriområde, gnr. 30, bnr. 52 m.fl, Frøya kommune Les mer
Ny reguleringsplan for Fillaunet gnr 91 bnr 1 m.fl. -Hitra kommune Les mer
Regleringsplanarbeid for del av gbnr. 19/9 -Rabben terrasse Les mer
Reguleringsplan for Rønsholmen, Gnr. 63 bnr. 42 m.fl - Ørland kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. Les mer
Bakkgjære boligfelt, gnr. 130 bnr 18- Midtre Gauldal Les mer
SYNNAVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE - AGDENES Les mer
Reguleringsplan for gnr 15/132 m.fl., Øyagrenda-Orkdal kommune Les mer
Del av Selvågen gnr.68, bnr.1- Hitra kommune Les mer
Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl. - Hitra kommune Les mer
Maxtrim Frøya Les mer
Litjslokheia boligfelt Les mer
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD Les mer
Arkiv

Greit å vite