OM BYGGESAK

Ved utarbeidelse av en byggesak bør du ha dette klart før du setter i gang prosessen:

 

Før du starter et byggeprosjekt må du ha noen som kan stille med

ansvarsrett for:

 

 1. Bygging av byggekonstruksjoner.
 2. Prosjektering av bygget
 3. Ev. murarbeid
 4. Rørarbeidet
 5. Graving på tomta og påkobling vann og avløp
 6. Utsetting av nybygg, samt kontroll.
 7. Søknadspapirene og oppfølging av dette.

 

 

I tillegg trenger du:

 

 1. Tegninger som fasader,plan og snitt
 2. Situasjonsplan
 3. Ev. Terrengprofiler
 4. Liste over naboer som skal ha varsel
 5. Kart

 

 

 

VI HJELPER DEG