OM REGULERINGSPLANER

En reguleringsplan kan være en lang prosess.

 

Her er kort om arbeidsprosessen:

 

  1. Oppstart m/ kommunen
  2. Kunngjøring og høring til naboer
  3. Forhåndsvurdering øvrige myndigheter
  4. Utarbeidelse av plan - intern prosess
  5. Levering til kommunen
  6. Kommunen vurderer og legger saken til off.ettersyn i avisen
  7. Kommunen får inn merknader fra naboer og øvrige myndigheter.
  8. Kommunen vedtar en løsning ut i fra forslaget og merknadene.
  9. Kommunen vedtar planen.

 

HER FINNER DU LINK TIL LOVEN:

www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html